Konferencja prasowa „Bezpieczne wakacje 2022”

24 czerwca 2022 roku nad Zalewem Zemborzyckim odbyła się konferencja prasowa „Bezpieczne wakacje 2022”.

W konferencji prasowej uczestniczyli: wojewoda lubelski Lech Sprawka, komendant wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, lubelski wojewódzki inspektor transportu drogowego Piotr Winiarski, zastępca lubelskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Lublinie Jolanta Dobrzańska, prezes zarządu Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Robert Wawruch, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie starszy wizytator Jerzy Surma, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Lublinie mł. insp. Mariusz Szajwaj, przedstawiciel Wydziału Prewencji KW Policji w Lublinie kom. Michał Kot.

Podczas konferencji poinformowano o przygotowaniach służb, inspekcji i straży do zapewnienia bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży.

– Państwowa Straż Pożarna na terenie województwa lubelskiego w czasie wakacji prowadzi swoje rutynowe działania ratownicze, to, co do nas należy na co dzień. Zarówno na lądzie, jak i nad wodą prowadzimy działania w trybie ratowniczym. Oprócz tego koncentrujemy się na działaniach kontrolno-rozpoznawczych i działaniach prewencyjnych. Opiniujemy wszystkie miejsca organizacji wypoczynku zbiorowego. Bez naszej pozytywnej opinii nie jest możliwe zorganizowanie wypoczynku. Jesteśmy tez obecni w miejscach obozów harcerskich, gdzie spotykamy się z organizatorami i prowadzimy spotkania edukacyjne i pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w lesie, bezpiecznego używania ognia, itp. W tym roku nasi komendanci główni spotkali się i ustalili współpracę w zakresie kontroli na wodzie. Nasze motorówki będą do dyspozycji policji, a policyjne do naszej dyspozycji w kwestii patrolowania akwenów – mówił lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski.

Prowadzona będzie także akcja informacyjna o bezpiecznych zachowaniach w czasie okresu letniego oraz zgodnie z ustaleniami w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.

Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP:

  • Na bieżąco prowadzą monitoring zgłoszeń letniego wypoczynku dzieci i młodzieży i w tym zakresie podejmują odpowiednie działania kontrolno – rozpoznawcze i administracyjne.
  • Realizują współpracę z Komendantami Obozów w zakresie wymiany danych kontaktowych, organizacji łączności, zapewnienia wymiany informacji – w szczególności dotyczącej prognozowanych zagrożeń meteorologicznych.
  • Wizytują miejsca organizacji obozów w pierwszym dniu organizacji obozu oraz przeprowadzają działania informacyjne, edukacyjne i pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Opracowanie i zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Skip to content