Wręczenie promes z programu „Mały Strażak” w Chełmie

27 czerwca br. w komendzie miejskiej PSP w Chełmie odbyło się wręczenie promes z programu „Mały Strażak” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji zadania „Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”. Dofinansowanie otrzymało 26 jednostek OSP z powiatów bialskiego, chełmskiego, parczewskiego, włodawskiego oraz radzyńskiego.

W uroczystości udział wzięli:

– nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie

– Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie

– Anna Pańczyk – Dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Mazurek.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Chełm

 

Skip to content