Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 140-lecia straży pożarnej w Zamościu

27 maja 2022 r. w Zamościu odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 140-lecia straży pożarnej na ziemi zamojskiej. Uroczystości zainaugurowane zostały mszą święta w katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Po jej zakończeniu zaproszeni goście wraz kompanią honorową, orkiestrą i pocztami sztandarowymi przemaszerowali ulicami Zamościa na Rynek Wielki, gdzie odbyła się dalsza cześć obchodów.

Główna część uroczystości rozpoczął meldunek złożony nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi zastępcy komendanta głównego PSP. Następnie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Zebranych gości przywitał nadbrygadier Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Rys historyczny zamojskiej straży pożarnej przedstawił starszy brygadier Jacek Sobczyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

W trakcie uroczystego apelu wręczono wyróżniającym się strażakom PSP oraz druhom OSP odznaczenia państwowe i resortowe. Krzyżem Zasługi odznaczonych zostało 4 strażaków. Medalem za Długoletnią służbę odznaczonych zostało 7 strażaków. Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczonych zostało 20 strażaków. Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczone zostały 2 osoby. Odznaką „Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego” odznaczonych zostało 5 osób.

Akty mianowania na wyższy stopień otrzymało 66 oficerów, 55 aspirantów i 6 podoficerów. Nagrodą finansową przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnianych zostało 2 funkcjonariuszy. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił dyplomem jednego z funkcjonariuszy.

Ostatnim punktem uroczystości była defilada pododdziałów straży pożarnej przed frontem zaproszonych gości.

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk poza uczestnictwem w uroczystościach związanych z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka w Zamościu złożył także wizytę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Podczas spotkania z Komendantem Powiatowym st. bryg. Grzegorzem Podhajnym oraz załogą wymienił poglądy, pomysły i opinie na temat funkcjonowania formacji a także podziękował za dotychczasową działalność i wzorową postawę. Ponadto zapoznał się z warunkami pełnienia służby w Komendzie Powiatowej oraz Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Puławach.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Skip to content