Akcja sadzenia lasu "Łączą nas drzewa"

„Łączą nas drzewa”

Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Podkański wraz z naczelnikiem Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie bryg. Dominikiem Wysockim  w ramach akcji „Łączą nas drzewa” wzięli czynny udział w sadzeniu lasu w Uroczysku Stary Gaj na terenie Nadleśnictwa Świdnik.

 

 

W wybranych lokalizacjach na terenie całej Polski trwa druga edycja kampanii #ŁącząNasDrzewa, w której starsi i młodsi, uczniowie i nauczyciele, samorządowcy i przedstawiciele wielu różnych instytucji, lokalna społeczność i leśnicy sadzimy wspólnie drzewa.

Pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które realizuje projekt wspólnie z leśnikami. Jednym z filarów prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej, jest zapewnienie wielofunkcyjności lasów, która uwzględnia potrzeby przyrody oraz ludzi.

Gospodarując lasami i drewnem w sposób zrównoważony, na każdej powierzchni, z której zostało ono pozyskane, zawsze sadzimy nowe pokolenie drzew.

Dzięki takiemu podejściu lesistość Polski to dziś niemal 30% powierzchni naszego kraju przy stałym korzystaniu z różnych dóbr lasu. Do roku 2050 Lasy Państwowe planują zwiększenie lesistości do poziomu 33%.

Opracowanie: na podstawie materiałów Lasy Państwowe – st. asp. Tomasz Stachyra

Foto: Marek Gutowski

 

Skip to content