Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku

18 maja 2022 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystym apelu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni świdnickiej komendy oraz zaproszeni goście: Marcin Magier – Przedstawiciel Pana Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, ks. kan. Piotr Stańczak – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych w Świdniku, Łukasz Reszka – Starosta Powiatu Świdnickiego, Dariusz Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świdniku, podinsp. Zbigniew Oleszczuk – Komendant Powiatowy Policji w Świdniku, Rafał Szunke – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku, Renata Myka – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku, Monika Krzyszczak – pełniąca obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku, bryg. w st. spocz. Zbigniew Stefaniec, bryg. w st. spocz. Piotr Bazyluk, st. bryg. Sławomir Kowalczyk, Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik, Włodzimierz Radek – Przewodniczący Rady Miasta Świdnik / Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, Michał Cholewa – Burmistrz Miasta Piaski, Magdalena Wójcik- Wójt Gminy Mełgiew, Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice, Damian Daniel Baj – Wójt Gminy Trawniki, Janusz Wójtowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdniku, asp. sztab. w st. spocz. Wiesław Chęciński – Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku, Jacek Libucha – Prezes Zarządu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” S.A., Adam Kot – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik, Artur Wąsik – Komendant Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej w Porcie Lotniczym Lublin S.A., Roman Hrynkiewicz – Prezes Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach, Jolanta Sęk – przedstawiciel zarządu BBF Next Sp. z o.o., Daniel Miciuła – Prezesa Zarządu Arpapol 2 Sp. z o.o., Sławomir Kuśmicki – koordynator projektu w zakresie którego zrealizowano ścieżkę edukacyjną w tutejszej komendzie.
Po powitaniu gości Komendant Powiatowy PSP w Świdniku st. bryg. Adam Niemczyk podsumował działalność komendy oraz przedstawił plany na kolejny rok, następnie odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP.
Obchody Dnia Strażaka to okazja do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał „Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
– asp. sztab. Konradowi Wójcikowi,
– st. asp. Pawłowi Witczakowi,
– st. ogn. Zbigniewowi Kociubie.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie odznaczyło medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
medalem złotym:
– st. kpt. Przemysława Bondosa,
medalem srebrnym:
– mł. ogn. Michała Kołodziejczyka,
medalem brązowym:
– st. kpt. Jakuba Gęcę,
– ogn. Piotra Kamolę,
– Elżbietę Dadej.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał:
stopień młodszego brygadiera:
– st. kpt. Pawłowi Dańko,
stopień starszego kapitana:
– kpt. Dariuszowi Sewerynowi.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:
stopień starszego aspiranta:
– asp. Andrzejowi Pyzowi.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie rozkazem personalnym nadał:
stopień starszego ogniomistrza:
– ogn. Pawłowi Oskrobie,
– ogn. Piotrowi Zielińskiemu,
stopień ogniomistrza:
– mł. ogn. Krzysztofowi Bukowi,
– mł. ogn. Piotrowi Kamoli,
– mł. ogn. Michałowi Królowi,
– mł. ogn. Jerzemu Pawelcowi,
– mł. ogn. Sławomirowi Terleckiemu,
stopień sekcyjnego:
– st. str. Annie Cholewie,
– st. str. Sebastianowi Tomaszczukowi.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyznał wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych:
– asp. sztab. Markowi Berezie,
– sekc. Annie Cholewie.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku wyróżnił nagrodami pieniężnymi za szczególne osiągnięcia w służbie:
– st. kpt. Dariusza Seweryna,
– st. asp. Jacka Pawelca,
– mł. asp. Piotra Szczeckiego,
– st. ogn. Dariusza Wawrzyckiego,
– mł. ogn. Michała Kołodziejczyka.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom awansów i odznaczeń. Podziękowali za wspólną pracę, poświęcenie, zaangażowanie podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek. Podczas obchodów dokonano uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej wykonanej w ramach projektu „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej”.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Ostrowski
Zdjęcia: Jowita Kuna, www.swidnik.pl

 

 

 

Skip to content