Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku

13 maja 2022 roku to święto kraśnickich strażaków, którzy w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku uczestniczyli w apelu z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

 

Wśród przybyłych na uroczystość gości byli m. in.:

– Poseł na Sejm RP p. Kazimierz Choma,
– Senator Senatu RP op. Grzegorz Czelej,
– Wicewojewoda p. Bolesław Gzik,
– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański,
– Radna do Sejmiku Województwa Lubelskiego p. Anna Baluch,
– Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie p. Andrzej Misztal,
– Starosta Kraśnicki i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Kraśnickiego p. Andrzej Rolla,
– Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego p. Jacek Dubiel,
– Kapelan Strażaków Powiatu Kraśnickiego ks. Grzegorz Stąsiek,
– Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku mł. insp. Jacek Figiel.
Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji, podmiotów gospodarczych, służb współdziałających oraz sympatyków pożarnictwa.

Gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku bryg. Tomasz Michalczyk. Podczas apelu komendant podsumował działalność kraśnickiej straży, zwracając szczególną uwagę na fakt ciągłego wzmacniania zaplecza sprzętowego oraz dokonywania modernizacji, remontów komendy i jej otoczenia. Najważniejszymi przedsięwzięciami były zrealizowane projekty polegające na zakupach dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych (na podwoziu Man i Iveco) oraz dwóch samochodów rozpoznawczo – ratowniczych (Ford Ranger i Skoda Octavia).

Najbardziej uroczystym momentem podczas święta było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nadał stopień starszego kapitana funkcjonariuszom: kpt. Adam Michotka i kpt. Dawid Nowak.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał stopień starszego aspiranta funkcjonariuszom: asp. Krzysztof Łukasik i asp. Sylwester Rząd.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał stopień starszego ogniomistrza funkcjonariuszom: ogn. Paweł Babiracki, ogn. Tomasz Kępa. Stopień ogniomistrza funkcjonariuszom: mł. ogn. Robert Bernat, mł. ogn. Marcin Sołtys, mł. ogn. Konrad Ziębrowicz. Stopień starszego sekcyjnego funkcjonariuszowi sekc. Marcin Dudek. Stopień sekcyjnego funkcjonariuszom: st. str. Adrian Gunia, st. str. Marcin Łupina.

Miłym a jednocześnie podniosłym akcentem było odznaczenie – zgodnie z postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – weterana kraśnickiego pożarnictwa st. asp. w st. spocz. Ryszarda Łagodę – Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili swoją wdzięczność za trud i ofiarną służbę funkcjonariuszy tut. komendy. Przekazali wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Na zakończenie komendant powiatowy podziękował gościom za pomoc i współpracę w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Pracownikom komendy pogratulował wyróżnień i awansów oraz podziękował za zaangażowanie w realizacji zadań służbowych. W apelu wzięły udział również poczty sztandarowe i delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kraśnickiego. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku pod batutą kapelmistrza dh Kamila Czerwińskiego.

Opracowanie i foto: mł. bryg. Piotr Michałek

 

Skip to content