Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie

24 maja 2022 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka 2022” w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu – Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie. Następnie wprowadzono sztandar KM PSP w Lublinie i uroczyście podniesiono flagę państwową. Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Marek Fiutka przywitał przybyłych gości.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Pan Sylwester Tułajew– Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski,
 • Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
 • Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 • Pan Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski,
 • Pan dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
 • Pan podinsp. Tomasz Gil – Komendant Miejski Policji w Lublinie,
 • Pan Jacek Kucharczyk – Komendant Straży Miejskiej w Lublinie,
 • Pan Artur Jaśkowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Pan Zdzisław Kulesza – Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie,
 • Pani Renata Kunc-Kozioł – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,
 • Pan Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin,
 • Ksiądz Jerzy Węzka – Kapelan Powiatowy Strażaków,
 • Pan Bartosz Dąbrowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie,
 • Burmistrzowie i Wójtowie powiatu lubelskiego,
  • Pan Ireneusz Łucka – Burmistrz Bełżyc,
  • Pan Kazimierz Firlej – Wójt Gminy Garbów,
  • Pani Teresa Kot – Wójt Gminy Jastków,
  • Pani Katarzyna Bryda – Wójt Gminy Krzczonów,
  • Pan Ryszard Golec – Wójt Gminy Niedrzwica Duża,
  • Pani Barbara Zdybel – Wójt Gminy Strzyżewice,
  • Pani Dorota Dobrzyńska – Wójt Gminy Wysokie,
  • Pani Teodora Zaręba – Wójt Gminy Zakrzew,
 • Pan Konrad Banach – Sekretarz Gminy, reprezentujący Wójta Gminy Konopnica,
 • Pani Marta Krzyżak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie,
 • Pan Stanisław Marek – Prezes Zarządu Miejskiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie,
 • Pan st. kpt. Maciej Piszczek – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

 

Z okazji „Dnia Strażaka” wręczono awanse na wyższe stanowiska służbowe 74 funkcjonariuszom KM PSP w Lublinie, a 5 strażakom wręczono odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

 

W ramach uroczystości odbyło się poświęcenie oraz przekazanie siedmiu pojazdów pożarniczych, które w ostatnim czasie uzupełniły wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. Są to trzy średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, ciężki samochód gaśniczy, drabina mechaniczna, samochód rozpoznania ratowniczego oraz samochód kwatermistrzowski. Łączna wartość wszystkich pojazdów to ponad 7 mln zł.

List okolicznościowy Pana Komendanta Głównego PSP z okazji uroczystych obchodów Dnia Strażaka połączonych z przekazaniem samochodów pożarniczych w Lublinie:

 

 

Skip to content