Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej

19 maja 2022 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej  odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.:

 • Pan Riad Haidar – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,
 • st. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
 • Pana Kamil Paszkowski – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka i jednocześnie Dyrektora Biura Senatora RP Grzegorza Biereckiego i Beaty Mazurek posłanki do Parlamentu Europejskiego,
 • Pan Dariusz Litwiniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej,
 • dh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i jednocześnie Starosta Bialski,
 • Pan Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska
 • Pan Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego,
 • Pan Bogusław Broniewicz – Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska,
 • dh Czesław Pikacz – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
 • ks. kanonik Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków,
 • ks. kanonik Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków,
 • ks. kanonik Roman Sawczuk – honorowy Kapelan Diecezjalny Strażaków,
 • ks. kanonik Jan Orłowski – honorowy Kapelan Powiatowy Strażaków,
 • kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP,
 • władze powiatowe oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu bialskiego.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku st. bryg. Tomaszowi Podkańskiemu – Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i przeglądem pododdziałów.

Przybyłych gości powitał st. bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej, a następnie wygłosił przemówienie okolicznościowe z okazji Dnia Strażaka.

 

Tradycyjnie podczas obchodów „Dnia Strażaka” wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

 1. mł. asp. Marcin Kazimierczak,
 2. kpt. Artur Król,
 3. ogn. Katarzyna Sawczuk,
 4. ogn. Janusz Szymański,
 5. ogn. Dariusz Woch.

Awanse na wyższe stopie służbowe

Z dniem 4 maja br. do stopnia starszego brygadiera awansowany został bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej, który swój awans otrzyma podczas uroczystego apelu z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Zamościu w dniu 27 maja br.

Do stopnia starszego kapitana awansowani zostali:

 1. Piotr Oskwarek,
 2. Paweł Urbańczuk.

Do stopnia aspiranta sztabowego awansowani zostali:

 1. asp. Waldemar Bałkowiec,
 2. asp. Tomasz Białowąs.

Do stopnia starszego aspiranta awansowani zostali:

 1. asp. Sebastian Bojarczuk,
 2. asp. Piotr Chalimoniuk,
 3. asp. Cezary Kuzaka,
 4. asp. Marek Waszczuk.

Do stopnia aspiranta awansowani zostali:

 1. mł. asp. Michał Błędowski,
 2. mł. asp. Aleksander Sacharuk,
 3. mł. asp. Andrzej Woźniak.

Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymał:

mł. bryg. Andrzej Wrona

Do stopnia ogniomistrza awansowani zostali:

 1. mł. ogn. Krzysztof Charewicz
 2. mł. ogn. Paweł Ciura
 3. mł. ogn. Jacek Firsiuk
 4. mł. ogn. Tomasz Iwaniuk
 5. mł. ogn. Marek Kamiński
 6. mł. ogn. Jarosław Korolczuk
 7. mł. ogn. Krzysztof Krawczyk
 8. mł. ogn. Kamil Porzuczek
 9. mł. ogn. Grzegorz Prokopiuk
 10. mł. ogn. Rafał Rudzki
 11. mł. ogn. Paweł Samociuk
 12. mł. ogn. Tomasz Stefaniuk
 13. mł. ogn. Karol Telaczyński
 14. mł. ogn. Piotr Trochimiuk
 15. mł. ogn. Hubert Włodarczyk
 16. mł. ogn. Paweł Żuk

Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowani zostali:

 1. sekc. Kamil Burda,
 2. sekc. Grzegorz Kuszneruk,
 3. sekc. Ireneusz Nikończuk,
 4. sekc. Karol Pocztarski,
 5. sekc. Dominik Romaniuk.

Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali:

 1. Emilian Klepacki,
 2. Mateusz Piękowski,
 3. Mateusz Stefaniuk.

Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 1. ppłk Artur Ambrozik – Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej,
 2. ppłk Grzegorz Celiński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach,
 3. Wojciech Czapla – Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej,
 4. ppłk SG Krzysztof Jakimiak – Komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej,
 5. ppłk Krzysztof Woźniak – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej.

Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Pożarnictwa woj. lubelskiego” odznaczeni zostali:

 1. bryg. Artur Tomczuk,
 2. bryg. Marek Chwalczuk.

Nagrodę pieniężną za bardzo duży wkład pracy w pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu pożarniczego otrzymał mł. bryg. Paweł Jakubowicz.

 

Na uroczystości zaprezentowano nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Renault GBA 3,5/30/4. Akt przekazania samochodu Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej wręczył st. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, a poświęcenia samochodu i sprzętu ratowniczego dokonali księża kapelani.

Pozyskany sprzęt ratowniczy to:

– pojazd specjalny Mitsubishi L200 typu SLRR wraz ze sprzętem łączności,

– pojazd Quad Polaris Ranger XP 1000 łącznie z przyczepą,

– łódź Whally 455R razem z przyczepą oraz pełnym wyposażeniem.

 

Komendant Miejski PSP st. bryg. Artur Tomczuk podziękował sponsorom, instytucjom oraz przedstawicielom samorządów za pomoc w sfinansowaniu zakupu samochodu oraz sprzętu ratowniczego wręczając okolicznościowe grawertony.

Miłym akcentem było wręczenie wszystkim gościom przez gospodarzy uroczystości pamiątkowe statuetki z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

 

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście składając życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz gratulując awansowanym, oznaczonym i wyróżnionym.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Mirek Byszuk

Skip to content