Szkolenia z ratownictwa chemicznego i ekologicznego

W dniach 11-13 oraz 20-22 kwietnia 2022 roku w Ośrodku Szkolenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyły się  2 szkolenia z ratownictwa chemicznegoi ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym. Celem szkoleń było przygotowanie strażaków/instruktorów do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, zagrożeń powodowanych przez materiały niebezpieczne, nabycie umiejętności prawidłowej obsługi urządzeń pomiarowych w razie wystąpienia zagrożenia jak również stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas zdarzeń z substancjami niebezpiecznymi.

Szkolenia w ww. zakresie ukończyło 20 strażaków (po 10 na szkolenie) z Komend Miejskich oraz Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. lubelskiego.

 

 

Tekst: kpt. Michał Borkowski

Zdjęcia: mgr Krzystof Stępniak

 

Skip to content