Strażacy prowadzą załadunek sprzętu dla strażaków dla Ukrainy

Zbiórka sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy – aktualizacja

W ostatnich dniach w całym kraju była prowadzona zbiórka sprzętu pożarniczego, dla strażaków z Ukrainy. Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Zamościu został utworzony jeden z dwóch w Polsce punktów dystrybucji zebranego sprzętu.

 

Przez kilka kolejnych dni strażacy prowadzili intensywne działania logistyczne również w porze nocnej mające na celu sprawne przekazanie sprzętu. Pierwotnie transport były prowadzony z wykorzystaniem kilkunastu pojazdów ciężarowych bezpośrednio z placu KM PSP Zamość do przejścia granicznego w Hrebennym, niekiedy z wykorzystaniem ukraińskich ciężarówek transport kierowano bezpośrednio do Ukrainy. Z uwagi na znaczne ilości i brak wydolności tego rozwiązania ostatecznie podjęto decyzję o przekierowaniu transportu zebranego sprzętu taborem kolejowym. Działanie to przeprowadziła zamojska spółka PKP LHS, która wykorzystuje tzw. szeroki tor. Załadunek sprzętu prowadzono w terminalu przeładunkowym w Brodach Małych gm. Szczebrzeszyn. Łącznie zostało załadowanych 40 kontenerów transportowych /około 1000 palet/. Transport finansowała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Pociąg w sobotę 5 marca przed godz. 11 przekroczył kolejowe przejście graniczne Hrubieszów – Izov i szczęśliwie dotarł do Lwowa.

 

Zbierany sprzęt pożarniczy to miedzy innymi: hełmy, węże pożarnicze, prądownice, ubrania i buty specjalne, torby medyczne, pompy pożarnicze, agregaty prądotwórcze. Zamojski punkt dystrybucyjny pierwotnie obsłużyć miał zebrany sprzęt strażacki  z terenów 8 województw, z uwagi na większe możliwości załadunkowe część sprzętu przewieziono z kolejnych województw oraz rzeszowskiego punktu dystrybucyjnego. W działania logistyczne związane z załadunkiem kontenerów angażowani byli strażacy zamojskiej jednostki, komend powiatowych i miejskich województwa lubelskiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Liczymy, że zebrany sprzęt pomoże ukraińskim strażakom właściwie realizować swoje zadania, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Zamość, KW PSP Lublin

 

 

Skip to content