Uroczysty apel z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla janowskich strażaków

25 marca 2022roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 na podwoziu samochodu marki IVECO EUROCARGO dla  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski, Starosta janowski Pan Artur Pizoń oraz Kapelan Strażaków ks. Józef Krawczyk.

 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. W dalszej kolejności odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu. Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim powitał gości przybyłych na uroczystość oraz podziękował za sfinansowanie zakupu przekazywanego samochodu jak również za osobiste zaangażowanie w przygotowanie oraz realizację nowej inwestycję jaka jest budowa Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim w nowej lokalizacji.

 

Aktu przekazania samochodu dokonał Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz Starosta janowski Pan Artur Pizoń. Nowo przekazany średni samochód ratowniczo – gaśniczy zastąpi użytkowany przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej  Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim średni samochód ratowniczo  gaśniczy na podwoziu MAN, który zostanie przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziłowicach Pierwszych.

 

Koszt zakupu samochodu wyniósł 760 140 tys. zł. z czego 460 140 tys. są to środki finansowe z budżetu państwa, 150 tys. środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i 130 tys. środki finansowe przekazane przez Urząd Gminy w Godziszowie. Na zakończenie uroczystości głos zabrał  Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski, Starosta janowski Pan Artur Pizoń gratulując janowskim strażakom nowego samochodu i nowej inwestycji.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content