Strażacy prowadzą załadunek sprzętu dla strażaków dla Ukrainy

Działania ratownicze podejmowane przez jednostki PSP i OSP w ramach pomocy humanitarnej

W związku z sytuacją na Ukrainie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej realizują następujące zadania:

– transport osób z przejść granicznych do punktów recepcyjnych,

– transport osób z punktów recepcyjnych do miejsc pobytowych na terenie województwa i kraju,

– transport żywności, łóżek, materacy, pościeli, kocy, wody pitnej, artykułów higienicznych do punktów recepcyjnych i miejsc pobytowych,

– rozstawienie namiotów pneumatycznych z nagrzewnicami jako doraźnych miejsc ogrzania się dla osób oczekujących,

– zorganizowanie transportu sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych na Ukrainę, celem wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej Ukrainy,

– inne doraźne działania wspierające utrzymanie punktów recepcyjnych oraz miejsc pobytowych.

 

Codziennie na terenie województwa zaangażowane są następujące siły i środki: 14 autobusów PSP (28 kierowców), 29 autobusów (Policji, Straży Granicznej, WOT), 13 autobusów spółek skarbu państwa, 69 busów PSP. W działania zaangażowanych jest również 55 kadetów ze szkół pożarniczych (Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Centralna Szkoła PSP w Częstochowie). Każdego dnia na terenie województwa lubelskiego działania prowadzi ponad 250 strażaków PSP.

 

W związku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych jednostek transportowych Państwowej Straży Pożarnej i Policji zwrócono się z apelem do prywatnych przewoźników o pomoc w organizacji transportu osób. Od dnia 6 marca br. Państwowa Straż Pożarna koordynuje transport osób z punktów recepcyjnych przy pomocy ponad 100 autobusów prywatnych firm transportowych.

 

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Miciuła

Zdjęcia: st. bryg. Piotr Zmarz/mł. bryg. Andrzej Szozda/kpt. Marcin Rozwałka/st. asp. Tomasz Stachyra/st. str. Sylwia Matys

Skip to content