Przejście Graniczne w Zosinie

Działania ratownicze podejmowane przez jednostki PSP i OSP w ramach pomocy humanitarnej

W związku z sytuacją na Ukrainie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej realizują następujące zadania:

  1. Transport osób z przejść granicznych do punktów recepcyjnych.
  2. Transport osób z punktów recepcyjnych do miejsc pobytowych na terenie województwa i kraju.
  3. Transport żywności, łóżek, materacy, pościeli, kocy, wody pitnej, artykułów higienicznych do punktów recepcyjnych i miejsc pobytowych.
  4. Rozstawienie namiotów pneumatycznych z nagrzewnicami jako doraźnych miejsc ogrzania się dla osób oczekujących na transport.
  5. Zorganizowanie transportu sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych na Ukrainę, celem wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej Ukrainy.
  6. Inne doraźne działania wspierające utrzymanie punktów recepcyjnych oraz miejsc pobytowych.
  7. Koordynacja transportu osób prowadzonego przez prywatnych przewoźników z punktów recepcyjnych oraz przejść granicznych do punktów pobytowych na terenie kraju. Parking buforowy dla autobusów wyznaczony został w Sitańcu, pow. zamojski, przy drodze krajowej nr 17.

Codziennie na terenie województwa zaangażowane są następujące siły i środki:11 autobusów PSP, 27 autobusów (Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej)
7 autobusów spółek skarbu państwa, ponad 60 busów PSP). W działania zaangażowanych jest również 55 kadetów ze szkół pożarniczych (Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Centralna Szkoła PSP w Częstochowie). Ponadto zaangażowane są samochody skrzyniowe, operacyjne, rozpoznawczo – ratownicze, kontenery paliwowe, sanitarne oraz kwatermistrzowskie. Rozstawionych jest 30 ogrzewanych namiotów pneumatycznych. Codziennie na terenie województwa w działaniach zaangażowanych jest ponad 250 strażaków PSP oraz OSP.

W związku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych jednostek transportowych Państwowej Straży Pożarnej i Policji zwrócono się apelem do prywatnych przewoźników o pomoc w organizacji transportu osób. Od dnia 6 marca br. Państwowa Straż Pożarna koordynuje transport osób z punktów recepcyjnych przy pomocy ponad 100 autobusów prywatnych firm transportowych. Prywatni przewoźnicy współpracujący z Państwową Strażą Pożarną przewieźli od 6 marca ponad 3000 osób, natomiast Państwowa Straż Pożarna swoimi siłami i środkami od dnia 25 lutego przewiozła ponad 100 000 osób.

Opracowanie i zdjęcia: Zespół prasowy LKW PSP

 

Skip to content