Przejście graniczne Hrebenne

Działania ratownicze podejmowane przez jednostki PSP i OSP w ramach pomocy humanitarnej.

W związku z sytuacją na Ukrainie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej realizują następujące zadania:

  1. Transport osób z przejść granicznych do punktów recepcyjnych.
  2. Transport osób z punktów recepcyjnych do miejsc pobytowych na terenie województwa i kraju.
  3. Transport żywności, łóżek, materacy, pościeli, kocy, wody pitnej, artykułów higienicznych do punktów recepcyjnych i miejsc pobytowych.
  4. Rozstawienie namiotów pneumatycznych z nagrzewnicami jako doraźnych miejsc ogrzania się dla osób oczekujących na transport.
  5. Zorganizowanie transportu sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych na Ukrainę, celem wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej Ukrainy.
  6. Wsparcie i koordynacja pracy wolontariuszy na dworcach PKP w Chełmie oraz w Lublinie (pomoc osobom niepełnosprawnym, matkom z małymi dziećmi, pomoc osobom starszym z bagażami, inna doraźna pomoc).
  7. Inne działania wspierające utrzymanie punktów recepcyjnych oraz miejsc pobytowych.
  8. Przygotowanie miejsc pobytowych w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku oraz zakwaterowanie rodzin ukraińskich strażaków z Równego. W budynku Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku aktualnie przebywa 21 osób w tym dzieci w wieku od 1-14 lat.
  9. Koordynacja transportu uchodźców prowadzonego przez prywatnych przewoźników z punktów recepcyjnych oraz przejść granicznych do punktów pobytowych na terenie kraju. Parking buforowy dla autobusów wyznaczony został w Sitańcu, pow. zamojski, przy drodze krajowej nr 17. Na bazie batalionowego samochodu dowodzenia i łączności SDŁ Lublin zorganizowano punkt koordynacji autobusów prywatnych przewoźników w Sitańcu. Całodobowo służbę w punkcie pełni 3 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Codziennie na terenie województwa zaangażowane są następujące siły i środki:11 autobusów PSP, 18 autobusów Policji, 7 autobusów spółek skarbu państwa, ponad 60 busów PSP). W działania zaangażowanych jest również 55 kadetów ze szkół pożarniczych (Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Centralna Szkoła PSP w Częstochowie). Ponadto zaangażowane są samochody skrzyniowe, operacyjne, rozpoznawczo – ratownicze, kontenery paliwowe, sanitarne oraz kwatermistrzowskie. Rozstawionych jest 30 ogrzewanych namiotów pneumatycznych. Codziennie na terenie województwa w działaniach zaangażowanych jest ponad 250 strażaków PSP oraz OSP.

 

W związku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych jednostek transportowych Państwowej Straży Pożarnej i Policji zwrócono się apelem do prywatnych przewoźników o pomoc w organizacji transportu osób. Od dnia 6 marca br. Państwowa Straż Pożarna koordynuje transport osób z punktów recepcyjnych przy pomocy ponad 110 autobusów prywatnych firm transportowych. Każdej doby ponad 60 autobusów przewozi uchodźców do punktów recepcyjnych, ośrodków wypoczynkowych, hoteli na terenie kraju oraz na dworce kolejowe m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu.  Prywatni przewoźnicy współpracujący z Państwową Strażą Pożarną codziennie od 6 marca przewożą ok 3000 osób, natomiast Państwowa Straż Pożarna swoimi siłami i środkami od dnia 25 lutego przewiozła ponad 230 000 osób.

 

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Miciuła. Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Michałek KP PSP Kraśnik, kpt. Michał Tyra KP PSP Janów Lubelski,  asp. Marek Lipski OSZ KW PSP Lublin.

Skip to content