Podsumowanie realizacji zadań w 2021 roku

Narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego

11 lutego 2022 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyła się narada roczna w formie
wideokonferencja kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego.

 

W naradzie uczestniczyli:

  • nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP,
  • Lech Sprawka – wojewoda lubelski,
  • Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek województwa lubelskiego,
  • komendanci miejscy/powiatowi PSP,

 

Lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski przywitał gości biorących udział w odprawie.

 

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom jednostek ochrony przeciwpożarowej za zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych.

 

Wojewoda lubelski – Lech Sprawka oraz wicemarszałek województwa lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski wyrazili szacunek dla profesjonalizmu i wielkiego zaangażowania wszystkich strażaków w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie województwa lubelskiego.

 

Następnie Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami: st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim omówili realizację zadań przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w roku 2021, omówili działania ratowniczo-gaśnicze na terenie województwa, a także przedstawili cele i kierunki działania PSP na 2022 rok.

 

W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 27 429 razy, prowadząc działania przy 5 806 pożarach, 20 127 miejscowych zagrożeniach, 1496 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia,
jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 75 razy.

Skip to content