Uroczysta zbiórka z okazji zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie w oparciu o bazę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Uroczysta zbiórka z okazji zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

19 stycznia 2022 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie w oparciu o bazę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Szkolenie rozpoczęło w dniu 11 października 2021 r. 31 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego, Komendy Głównej PSP w Warszawie oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Absolwenci szkolenia, zanim otrzymali świadectwa o ukończeniu szkolenia i uzyskania tytułu zawodowego strażaka, musieli zdać egzamin końcowy na szkoleniu. Każdy z uczestników wykazał się prawidłowym poziomem przygotowania i uzyskał pozytywny wynik z egzaminu.

Uroczystego wręczenia świadectw dokonał Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie bryg. Rafał Czaja oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski.

 

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i powodzenia w życiu osobistym.

Opracowanie i zdjęcia: OSZ KW PSP w Lublinie

Skip to content