Szkolenie teoretyczne w sali wielofunkcyjnej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Szkolenie teoretyczne z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych dla słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

 

W dniu 23 grudnia br. w sali wielofunkcyjnej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie koordynator wojewódzki w zakresie działań poszukiwawczo ratowniczych mł. bryg. Wojciech Miciuła, przeprowadził szkolenie
teoretyczne dla słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Prowadzący przybliżył słuchaczom zasady organizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych w krajowym systemie
ratowniczo – gaśniczym w zakresie podstawowym, przedstawił taktykę pierwszych zastępów na miejscu katastrofy
budowlanej oraz omówił wszystkie zdarzenia z ostatnich 6 – lat z terenu woj. lubelskiego podczas których
dysponowane były grupy poszukiwawczo ratownicze z Warszawy, Łodzi oraz Nowego Sącza.

 

Kolejnym elementem szkolenia była prezentacja sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „CHEŁM”. Strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 1 w Chełmie,
zaprezentowali i omówili parametry techniczne m.in. geofonu, kamery wziernikowej oraz wiertnicy.

 

Ponadto słuchacze szkolenia zobaczyli filmy z udziałem polskich strażaków podczas działań
poszukiwawczo – ratowniczych w Bejrucie i Nepalu oraz wysłuchali wykładów w formie on-line przeprowadzonych przez asp. Michała Szalca z SGPR „Gdańsk” (wieloletniego przewodnika psów ratowniczych i uczestnika  5-ciu misji
zagranicznych) oraz członka SGPR „Warszawa – 9” st. kpt. Damiana Wałpuskiego (instruktora prowadzącego szkolenia dla strażaków z Kenii).

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Miciuła

Skip to content