Strażacy wspierają żołnierzy Wojska Polskiego usuwając zakrzaczenia i konary wzdłuż linii brzegowej rzeki Bug

Strażacy wspierają inne służby mundurowe w zabezpieczaniu naszej granicy

Od kilku dni na terenie powiatu włodawskiego prowadzone są działania wspomagające żołnierzy Wojska Polskiego w usuwaniu zakrzaczeń i zalegających konarów drzew utrudniających dostęp do linii brzegowej rzeki Bug. Na wyczyszczonych terenach Wojsko Polskie stawia ogrodzenie mające na celu zabezpieczenie naszej granicy. W działaniach biorą udział zarówno zastępy z Państwowej Straży Pożarnej jak i zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniu 08.12.2021 roku oprócz jednostki OSP Orchówek na miejsce działań przybył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie, który udał się na krótką odprawę podczas której ustalono zakres i zasady bezpiecznej pracy podczas oczyszczania terenu. Następnie ze względu na trudne warunki pracy (niska temperatura, opady śniegu) ustalono godzinę dostarczenia ratownikom gorących napoi.  W kolejnych dniach przewidziane są dalsze działania mające na celu wspieranie Wojska Polskiego.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Włodawa

Skip to content