Spotkanie w sprawie podpisania porozumienia między Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Porozumienie o współpracy z WOPR

30 grudnia 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie podpisano porozumienie pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Grzegorzem Alinowskim, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Piotra Synowca – Prezesa Zarządu i Roberta Wawrucha – Wiceprezesa Zarządu w sprawie współpracy oraz współdziałania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa lubelskiego (ksrg) oraz jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa lubelskiego (WOPR).

 

Przedmiotowy dokument reguluje kwestie współpracy pomiędzy PSP i WOPR w następujących obszarach:

  • wspólnego prowadzenia działań na akwenach,
  • udziału w ćwiczeniach, szkoleniach, konferencjach,
  • wymianie doświadczeń w tym w zakresie wykorzystywanego sprzętu i technik ratowniczych,
  • prowadzenia działalności profilaktycznej i informacyjnej,
  • promowania bezpiecznych zachowań na obszarach wodnych.

Opracowanie: st. bryg. Zenon Pisiewicz

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

 

Skip to content