Organizatorzy oraz laureaci podczas uroczystego wręczenia nagród w konkursie Stop pożarom lasów

Uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu „Stop pożarom lasów”

5 listopada 2021 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Węglarza 4 odbyło się uroczyste wręczenie nagród
w ramach konkursu „Stop pożarom lasów” – kampania edukacyjna skierowana do uczniów szkół średnich (licea oraz technika) z terenu województwa lubelskiego.

 

Organizatorem konkursu był Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Lubelskiej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski. Nagrody zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentowanego Przez Prezesa WFOSiGW w Lublinie Pana Grzegorza Grzywaczewskiego. Patronat nad konkursem sprawował również Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Projekt został zrealizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie we współpracy
z Komendami Miejskimi/ Powiatowymi/ Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego. Konkurs zakładał
pokazanie lasów jako obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, a zatem wymagających intensywnej ochrony. Jego celem było zwrócenie uwagi wśród młodzieży z terenu województwa lubelskiego na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych, popularyzowanie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój umiejętności i pracy grupowej wśród młodzieży.

 

Zwycięzcami II etapu (wojewódzkiego) w konkursie na plakat promujący akcję ,,Stop pożarom lasów” zostali:

I miejsce – uczennica XXI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie – Kinga Hamaluk, która została nagrodzona laptopem,

II miejsce – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie – Karolina Szewczyk, w ramach nagrody otrzymała tablet,

III miejsce – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Horodle – Adrian Buczko, który otrzymał urządzenie wielofunkcyjne.

 

Zwycięzcami II etapu (wojewódzkiego) w konkursie na film promujący akcję ,,Stop pożarom lasów” zostali uczniowie klasy IV Ti/Te Zespołu Szkół w Parczewie, którzy w ramach nagrody pojadą na wycieczkę szkolną. Film został
nakręcony przez Damiana Abramczuka, Michała Drożdża,  Wojciecha Matczuka, Mateusza Mikołajko, Michała Sobicha oraz Jakuba Szwaja.

 

W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli:

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pan Grzegorz Grzywaczewski, w zastępstwie za Lubelską Kurator Oświaty Panią Teresę Misiuk – starszy wizytator Pan Jerzy Surma, wszyscy laureaci wraz z opiekunami, Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Komendant Miejski PSP w Lublinie – bryg. mgr inż. Marek Fiutka, Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie – st. kpt. mgr inż. Piotr Gronowicz, Komendant Powiatowy PSP w Parczewie – bryg. mgr inż. Leszek Szymański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie – bryg. Paweł Basaj.

 

Po uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcy wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 4, gdzie odbyły się pokazy gaśnicze, a także prezentacja wozów strażackich wraz z ich wyposażeniem, które
zaprezentowali strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4.

Skip to content