Kursanci stojący w szyku podczas rozpoczęcia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

Uroczyste rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

11 października 2021 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego pod nadzorem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Na szkolenie skierowanych zostało 31 strażaków Państwowej Straży Pożarnej odbywających służbę przygotowawczą w jednostkach organizacyjnych PSP województwa lubelskiego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Nauka odbywała się będzie w trybie ciągłym w formie skoszarowanej i podzielona będzie na bloki: podstawowy i zasadniczy. W ramach procesu kształcenia trwającego 70 dni szkoleniowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań ratowniczych, w tym zwalczania pożarów oraz przygotowani zostaną do funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z  egzaminu końcowego nabędą uprawnienia do pełnienia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP.

W uroczystym rozpoczęciu szkolenia udział wzięli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – st. bryg. Szczepan Goławski, który przywitał słuchaczy, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – bryg. Marcin SZEWERNIAK oraz Naczelnik Ośrodka Szkolenia PSP w Lublinie – bryg. Dominik Wysocki a także kadra Ośrodka Szkolenia. Panowie Komendanci w swoich wystąpieniach przedstawili jak ważny w sylwetce strażaka-ratownika Państwowej Straży Pożarnej jest rozpoczynany proces kształcenia, podkreślając znaczenie postawy odpowiedzialności i samodyscypliny w świetle panującej obecnie pandemii.

Opracowanie: kpt. Michał Borkowski

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

 

 

Skip to content