Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Mirosław Michoński, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski

Podpisanie umowy dotacji na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego

30 września 2021 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Mirosław Michoński podpisali umowę dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Ford Ranger z napędem 4×4.

Umowa została podpisana w obecności Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.

Całkowity koszt zakupu auta na potrzeby tomaszowskich strażaków wynosi 222,7 tys. zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Lublinie to 50 tys. zł. Samochód ma zostać zakupiony do 30 listopada 2021 r.

Pojazd przeznaczony będzie do prowadzenia działań rozpoznawczo-ratowniczych podczas walki z pożarami, likwidacji miejscowych zagrożeń z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych (zwłaszcza na dużych obszarach i w trudno dostępnym terenie).

Przedmiotowy pojazd ma być środkiem transportu dla 5 ratowników z wydzielonym przedziałem bagażowo-sprzętowym, z układem napędowym 4×4 oraz z możliwością holowania przyczep specjalnych i transportowych.

Dzięki swoim walorom użytkowym pojazd umożliwiał będzie szybkie dotarcie ratowników na miejsce akcji ze sprzętem niezbędny do przeprowadzenia rozpoznania oraz właściwe przekazywanie informacji dotyczących dysponowania niezbędnych sił i środków.

Samochód pozwala na sprawne przemieszczanie się po obszarze objętym działaniami ratowniczymi – zarówno po drogach utwardzonych, jak i drogami gruntowymi, leśnymi duktami, bezdrożami, po błocie, piachu czy terenach pokrytych śniegiem.

Opracowanie: KP PSP Tomaszów Lubelski

Zdjęcia: WOŚIGW

 

 

Skip to content