Kierujący działaniami ratowniczymi udziela instrukcji postępowania pracownikom Inspekcji sanitarnej

Ćwiczenia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniu 21 października 2021 r. zorganizowano ćwiczenia dotyczące wystąpienia zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką w warunkach pandemii SARS CoV-2. Ćwiczenia przeprowadzono na obiekcie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Pielęgniarek w Lublinie. Uczestnikami ćwiczeń byli: Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Lublin 1”, Policja oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

 

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na biuro podawcze urzędu trafia przesyłka, z której wysypuje się proszek. Ćwiczenia miały na celu praktyczne wdrożenie algorytmu postępowania instytucji w przypadku otrzymania niebezpiecznej przesyłki, zastosowanie procedur ratowniczych, a także doskonalenie współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, Policją i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w przypadku wystąpienia tego typu zagrożenia.

 

Działania służb pierwszej fazie polegały na wykonaniu rozpoznania zagrożenia przez PSP oraz Policję. Następnie wykonano pomiary i badania nieznanej substancji oraz ewakuowano i dekontaminowano osoby narażone.  Przećwiczono również przygotowanie paczki do transportu do laboratorium.

 

Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z terenu województwa lubelskiego. Przebieg ćwiczeń nadzorował Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Lublinie st. kpt. Konrad Wójcik.

 

Opracowanie: st. kpt. Andrzej Szacoń

Zdjęcia: st. kpt. Andrzej Szacoń/mł. kpt. Filip Leszczyński

Film: st. kpt. Andrzej Szacoń/kpt. Marcin Rozwałka

 

Skip to content