Strażak ubrany w kombinezon chemiczny podczas lokalizacji substancji niebezpiecznej

Ćwiczenia doskonalące z PSSE w Zamościu

20 października br., Komenda Miejska PSP w Zamościu wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu, zorganizowały ćwiczenia doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Zamość 1”,  utworzonej na bazie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Zamościu. Ćwiczenia wsparł zastęp rozpoznania chemicznego, z JRG 1 w Lublinie.

Ćwiczenia miały na celu wypracowanie procedur postępowania pracowników tej instytucji jak również współpracy służb na wypadek powstania zagrożenia.

W ćwiczeniach brali udział także przedstawiciele KM Policji, Straży Miejskiej oraz inspektorzy sanitarni z terenu powiatów ościennych.

Jednym z dość istotnych elementów doskonalenia strażaków są ćwiczenia, które pozwalają lepiej przygotować się na możliwe sytuacje. Ćwiczenia są też niezmiernie potrzebne, dla właściwego funkcjonowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, zabezpieczającej południową część województwa lubelskiego.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Zamościu

 

Skip to content