Szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego w Ośrodku Szkolenia KW PSP Lublin

W dniach 7- 9 i 13 – 15 września  w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP  w Lublinie   odbyły  się dwa szkolenia w zakresie  ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.  Celem szkoleń było przygotowanie strażaków do  wykonywania zadań  ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym . Dodatkowo po opanowaniu wszystkich celów praktycznych  każdy uczestnik otrzymał tytuł instruktora który uprawnia go do prowadzenia  zajęć z doskonalenia zawodowego na zmianie służbowej w jednostce ratowniczo – gaśniczej . Szkolenia ukończyło 24 funkcjonariuszy  z Komend Miejskich i Powiatowych z terenu woj. lubelskiego.

Opracowanie: mł. kpt. Karol Góra

Zdjęcia: mł. kpt. K. Góra, mł. asp. A. Tyra, mł. bryg. S. Palonka

Skip to content