logo psp

Komunikat kadrowy

Z dniem 7 września 2021 r. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski powołał mł. bryg. Grzegorza Widza na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku.

Młodszy brygadier Grzegorz Widz podjął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w 1996 r. jako słuchacz-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończył w 2000 r. uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. W tym samym roku podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Od 2002 r. pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Lubinie, kolejno na stanowiskach: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, młodszego specjalisty, zastępcy dowódcy zmiany, a od 1 września 2013 r. Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Lublinie.

Od 2002 r. jest członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego – Lublin 2, od 2013 r. pełniąc funkcję jej nieetatowego dowódcy. Jest także koordynatorem wojewódzkim do spraw ratownictwa wysokościowego.

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Michał Badach KW PSP Lublin

 

Skip to content