Ćwiczenia doskonalące zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu

Ćwiczenia doskonalące zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu

W dniach 14-16 września 2021 roku, na terenie zakładu ATS usytuowanego na terenie st. kol. Zamość – Bortatycze, zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu.

Założeniem do ćwiczeń było: Podczas trwania procesu oczyszczania (wytrawiania) stali w hali trawialni doszło do rozszczelnienia przewodu rurowego i wycieku 15% roztworu kwasu solnego. Do rozszczelnienia doszło na dolnym poziomie przy tacy zbiornika. W wyniku zdarzenia jeden z pracowników został poszkodowany. Pozostali pracownicy ewakuowali się.

Główne cele ćwiczeń to:

  • doskonalenie sposobów prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego, medycznego oraz współdziałania zastępów JRG z pracownikami zakładu,
  • zapoznanie z obiektami zakładu oraz występującymi zagrożeniami.

 

Jednym z istotnych elementów doskonalenia strażaków są ćwiczenia, które pozwalają lepiej przygotować się na możliwe sytuacje. Ćwiczenia są też niezmiernie potrzebne, szczególnie że w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, zabezpieczająca południową część województwa lubelskiego.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Zamość

 

Skip to content