Strażacy honorowo oddają krew

Akcja Krwiodawstwa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

31 sierpnia 2021 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się „Akcja honorowego oddawania krwi”. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy administracji publicznej, służb, inspekcji i straży.

Piękne dzieło krwiodawstwa mieli okazję współtworzyć po raz kolejny – strażacy z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK pry Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Włączając się do akcji oddawania krwi, która w obecnej sytuacji epidemicznej ma szczególne znaczenie – przyczynili się  do pomocy, w celu ratowania potrzebujących.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

Skip to content