Podpisanie umowy przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie

„Stop pożarom lasów”

11 sierpnia 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie podpisana została umowa pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbrygadierem Grzegorzem Alinowskim a Prezesem Zarządu WFOŚ w Lublinie Grzegorzem Grzywaczewskim, na mocy której sfinansowana zostanie kampania edukacyjny „Stop pożarom lasów”. Jest to projekt skierowany do młodzieży szkół średnich woj. lubelskiego, którego głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym środowisku poprzez pożary lasów.

Corocznie w setkach pożarów lasów na terenie województwa niszczone są hektary terenów leśnych, co wywiera bardzo negatywny wpływ na ekosystem. Skutki takich zdarzeń odczuwalne są przez długie lata. Do powstania tych pożarów praktycznie zawsze przyczynia się człowiek, czy to w sposób niezamierzony, czy też celowo. Celem kampanii jest dotarcie do młodych ludzi, wchodzących w dorosłe życie, których świadomość jest szczególnie ważna dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

W ramach projektu, który podzielony został na dwa etapy, przewidywany jest konkurs plastyczny na plakat promujący akcję „Stop pożarom lasów” oraz przygotowanie filmu edukacyjno – promocyjnego. Środki w kwocie 100 000 zł, których beneficjentem jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, przeznaczone zostaną na nagrody w konkursach oraz rozpowszechnienie najlepszych prac w przestrzeni publicznej, w celu ukazania problematyki zapobiegania pożarom lasów.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

 

Skip to content