Lubelski Komendant Wojewódzki oraz przedstawiciele Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie

Podpisanie porozumienia pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Lubelskim Oddziałem Okręgowym PCK w Lublinie

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz Jan Staroch i Piotr Pokorny reprezentujący Zarząd Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie, podpisali porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa lubelskiego, a Grupą Pomocy Humanitarnej PCK Lublin. Porozumienie ma na celu stworzenie optymalnego wykorzystania możliwości
technicznych i organizacyjnych w celu skutecznego współdziałania i wzajemnej współpracy w zakresie niesienia
pomocy osobom poszkodowanym w następstwie katastrof i klęsk żywiołowych.
W ramach porozumienia wolontariusze Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Lublin wyrazili gotowość ścisłej współpracy podczas ograniczania i likwidowania skutków katastrof naturalnych, awarii technicznych, wypadków masowych,
poszukiwania osób zaginionych w terenie i innych sytuacji kryzysowych, w zakresie udzielania doraźnej lub okresowej pomocy humanitarnej. Współpraca będzie także obejmowała organizację wspólnych szkoleń i ćwiczeń na terenie woj. lubelskiego. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

 

Grupa Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża to pierwsza tego typu w Polsce ponad 30 osobowa
grupa wolontariuszy, której celem jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
katastrof oraz masowych wypadków komunikacyjnych. Członkowie grupy wywodzą się z różnych środowisk
i podlegają kompleksowemu systemowi szkoleń, m.in. z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej, pierwszej pomocy przedmedycznej, działań i współpracy
w sytuacjach kryzysowych (np. podczas wypadków masowych, powodzi, huraganowych wiatrów, awarii, itp.). Grupa systematycznie powiększa swoją bazę sprzętową, umożliwiającą tworzenie lub współtworzenie miejsc tymczasowego schronienia w postaci punktów socjalnych oraz ich zaopatrzenia w gorące posiłki
i napoje. Celem grupy jest również wspieranie w tym zakresie właściwych służb tworzących Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, poprzez zapewnienie miejsc odpoczynku, czy też wsparcia psychologicznego podczas
długotrwałych działań ratowniczych.

 

Tekst: mł. bryg. W. Miciuła

Zdjęcia: KW PSP Lublin

Skip to content