Wizytacja obozu harcerskiego

W dniach 8-9 lipca 2021 r. na terenie gminy Kodeń funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej dokonali wizytacji trwającego obozu harcerskiego.

 

Spotkanie miało na celu rozpoznanie terenu obozu, sprawdzenie znajomości zasad bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń. Dokonano weryfikacji warunków organizacji obozowiska oraz warunków ewakuacji w odniesieniu do  Wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami
zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w 2019 r. Uzgodniono oraz w praktyczny sposób sprawdzono
sposoby łączności pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej, a osobami
funkcyjnymi obozu harcerskiego.

 

 

W spotkaniu udział brali:

 

  • Harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego,
  • Funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego i Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KM PSP w Białej Podlaskiej,
  • Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Małaszewiczach.

 

Tekst i zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content