Szkolenie dowódców dla członków OSP z terenu powiatu janowskiego

W dniu 02 lipca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięli w nim udział druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego.  Do egzaminu przystąpiło 19 osób.

Kurs zrealizowany został według programu szkolenia Komendy Głównej PSP z 2015 roku.
Część teoretyczna szkolenia, która obejmowała 23 godziny wykładu przeprowadzona została w formie on-line w formule e-learningowej na platformie PSP. Część praktyczna szkolenia – 13 godzin zajęć i egzamin końcowy odbył się w formie stacjonarnej w siedzibie tut. komendy.

Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji dowódcy poziomu interwencyjnego na miejscu zdarzenia.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierujących działanie ratowniczym dla członków OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;
  • wiek – nie przekroczone 65 lat;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim składają serdeczne gratulacje druhom i zachęcają do dalszego poszerzania kwalifikacji z zakresu pożarnictwa.

 

Tekst i zdjęcia: KP PSP w Janowie Lubelskim

Skip to content