Spotkanie z harcerzami

W dniu 06 lipca br. na terenie lasów Nadleśnictwa Zwierzyniec w miejscowości Potok Senderki – powiat zamojski, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Komendy Miejskiej  Policji w Zamościu przeprowadzili spotkanie z harcerzami ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego.

Podczas wizytacji funkcjonariusze zapoznali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska w zakresie procedur organizacyjnych obowiązujących na obozowisku na wypadek powstania pożaru lub wystąpienia innego miejscowego zagrożenia. Ponadto zweryfikowano przejezdność dróg dojazdowych do obozowiska oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Celem podniesienia poziomu świadomości o zagrożeniach oraz zwrócenia uwagi na sposób postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dla 19 uczestników harcerskiego obozu przeprowadzono pogadankę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Żulewski

Skip to content