Uroczysty apel z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

11 czerwca 2021 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie odbył się uroczysty apel z okazji nadania sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji strażaków. Po nabożeństwie, na placu przy nowej siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie, odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie bryg. Tomasza Podkańskiego, przeprowadzono ceremonię nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Podczas apelu, funkcjonariuszom PSP z terenu województwa lubelskiego wręczono także odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie oraz stanowiska służbowe.

W dalszej części dokonano poświęcenia nowych obiektów komendy oraz nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych dla Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie i jednostek OSP z terenu powiatu lubartowskiego. Po poświęceniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby, podczas którego dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa – dębu czerwonego. Uroczysty apel zakończyły przemówienia zaproszonych gości. Całość przebiegała w oprawie muzycznej orkiestry dętej OSP w Lubartowie.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Lubartów

Skip to content