Spotkanie konsultacyjne w Małaszewiczach

22 czerwca 2021 roku w Małaszewiczach w siedzibie firmy Cargotor S. A. (główny inwestor planowanej budowy Parku Logistycznego Małaszewicze) odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyli: Prezes Zarządu Cargotor S.A. Pan Andrzej Sokolewicz, przedstawiciele władz samorządowych i krajowych oraz partnerzy biznesowi. W spotkaniu uczestniczył również Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Grzegorz Alinowski wraz z zastępcą st. bryg. Piotrem Zmarzem.

Podczas spotkania omówiono cele i korzyści wynikające z podniesienia potencjału infrastruktury kolejowo – drogowej oraz wnioski dotyczące zagrożeń płynących ze zwiększonych możliwości transportowych, przeładunkowych i magazynowych planowanej inwestycji. W celu zwiększenia możliwości przepustowości PLM niezbędna jest modernizacja i rozbudowa układów torowych 1435 mm i 1520 mm oraz zabudowa nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego oraz systemów bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowych. Jednym z wniosków jest konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i potencjału ratowniczego PSP poprzez planowaną budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Małaszewiczach oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt ratowniczy za czym zgodnie opowiedzieli się wszyscy uczestnicy spotkania.

Park Logistyczny Małaszewicze, który powstanie na terenach gmin Terespol, Zalesie i Piszczac – na łącznej powierzchni ponad 30 kilometrów kwadratowych – docelowo ma być najnowocześniejszym i największym kolejowo – drogowym hubem przeładunkowym w Europie. To kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze Starym Kontynentem. Właśnie tędy do europejskich odbiorców trafiają i trafiać będą w coraz większej ilości, transportowane koleją ładunki z Chin, Japonii czy Korei Południowej. Małaszewicze to także brama na Wschód dla europejskich eksporterów.

Główne założenia projektu:

 • modernizacja układów torowych stacji (1435, 1520 mm),
  • budowa systemów sterowania ruchem kolejowych,
  • zwiększenie liczby obsługiwanych pociągów,
  • poprawa operacyjności,
  • zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych,
  • zwiększenie udziału Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze w odprawach
  pociągi z kierunków z/i do Unii Europejskiej oraz krajów położonych na wschodzie – Białoruś, Rosja, Kazachstan, Chiny – Nowy Jedwabny Szlak.

 

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

 

Skip to content