Przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Godziszów Pierwszy

29 czerwca 2021 roku miał miejsce uroczysty apel w trakcie, którego oficjalnie został przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Pierwszym powiat janowski.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg Szczepan Goławski, Starosta janowski Pan Artur Pizoń, Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak, ks. Józef Krawczyk, Wójt Gminy Godziszów Pan Józef Zbytniewski.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Następnie zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Godziszów Pan Józef Zbytniewski i przedstawił źródła finansowania zakupu samochodu.

Samochód został wygrany w ramach I edycji „ Bitwy o wozy” W województwie lubelskim największa frekwencję wyborczą w pierwszej turze wyborów prezydenckich odnotowano w Gminie Godziszów powiat janowski. Środki finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Pierwszym. Zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT D16 4×4. Koszt zakupu samochodu wyniósł 811 000,00 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 8000 000,00 zł. Urząd Gminy w Godziszowie dofinansował zakup kwotą 11 000,00 zł.

Uroczystego wręczenia aktu przekazania samochodu oraz kluczyków na ręce Prezesa OSP Godziszów Pierwszy dh. Czesława Muchy dokonali:  Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie  st. bryg Szczepan Goławski, Starosta janowski Pan Artur Pizoń, Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Wójt Gminy Godziszów Pan Józef Zbytniewski.

Po poświęceniu samochodu przez ks. Józefa Krawczyka zastęp OSP zaprezentował walory techniczne samochodu.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki. W swoim wystąpieniu podziękował jednostce OSP za zaangażowanie oraz pogratulował nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Następnie głos zabrali : Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie st. bryg Szczepan Goławski oraz  Starosta janowski Pan Artur Pizoń gratulując jednostce nowego samochodu.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content