Promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego

8 czerwca 2021 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej PSP w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone promesy na zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla 21 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego na łączną kwotę 16 mln. zł.

Beneficjentami są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (12 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (9 jednostek).

Na dotacje budżetu państwa składa się:

– Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 2,6 mln zł

– Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 5 mln zł.

– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy: 2,6 mln zł.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu. Następnie podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn narodowy.

Wręczenia promes dokonali: Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, poseł na Sejm RP – Jerzy Bielecki, poseł na Sejm RP – Sylwester Tułajew oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed.

W uroczystości udział wzięli także komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. lubelskiego.

Podczas uroczystej zbiórki odczytano adres okolicznościowy Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka.

Opracowanie i zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

 

 

 

Skip to content