Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Krasnystaw 2021

10 czerwca 2021 roku na terenie powiatu krasnostawskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Krasnystaw 2021”.

W ćwiczenia brały udział siły i środki PSP z powiatów: krasnostawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego, opolskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, ryckiego, kraśnickiego, parczewskiego, radzyńskiego, biłgorajskiego, włodawskiego oraz Policja, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków (ludzi i sprzętu) Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych na akwenach „Lubańka” i „Siennica” z wykorzystaniem sił wchodzących w skład centralnego Odwodu Operacyjnego Lubelskiej Brygady Odwodowej tj. Kompanii Specjalnej „WODA”, Kompanii Specjalnej „ZALEW”, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „LUBLIN 4 – BIŁGORAJ” a także Plutonu Ratowniczego OSP Krasnystaw wchodzącego w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Lubelskiej Brygady Odwodowej.

Podczas ćwiczeń sprawdzano:

  • funkcjonowanie służby dyżurnej stanowisk kierowania
  • procedury alarmowania sił i środków
  • doskonalenie przemieszczania znacznych sił i środków
  • pracę sztabu
  • zaplecze logistyczne
  • organizację i techniki działań ratowniczych na obszarach wodnych
  • organizację łączności

Tłem ćwiczeń były utrzymujące się od ponad miesiąca duże opady deszczu. Zagrożone podtopieniem są tereny w pobliżu rzek i innych zbiorników wodnych a najgorsza sytuacja jest na terenie powiatu krasnostawskiego. Gwałtowne deszcze podnoszą poziom wody w zbiorniku Siennica i Lubańka. Dowódcą na poziomie strategicznym podczas ćwiczeń był Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski.

Opracowanie: KW PSP Lublin

Zdjęcia: st. bryg. Piotr Zmarz, st. asp. Tomasz Stachyra

 

 

 

 

 

Skip to content