Uroczystość z okazji otwarcia nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

28 czerwca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się uroczystość z okazji otwarcia nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m.in.:

 • Pan Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski
 • Pan Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP
 • Pan Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm RP
 • Pan Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm RP
 • Pan nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Pan Leszek Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
 • Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki
 • Pani Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki
 • Pan Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
 • Pan Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk
 • Pan Ryszard Bieńczyk – Przewodniczący Rady Miasta w Rykach
 • Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin
 • Pan st. bryg. w stan spocz. Leszek Niewęgłowki – były Komendant Powiatowy PSP w Rykach
 • Pan Marek Kuna – reprezentujący Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki
 • Pan Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Druh Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa lubelskiego
 • Ksiądz brygadier Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Strażaków
 • Ksiądz Wiesław Nestoruk – Kapelan Powiatowy Strażaków
 • Ksiądz Stanisław Choćko – Proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach
 • Pan insp. Kaźmierz Kula – Komendant Powiatowy Policji w Rykach
 • Pani st. asp. w stan. spocz. Józefa Ratyna – Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Rykach
 • Pan Daniel Niedbała – projektant
 • Pan Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych Dęblinie.
 • Pan asp. Łukasz Lipnicki – Przewodniczący Związku Zawodowego działającego w komendzie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu, po czym nastąpiło wprowadzenie sztandaru komendy, podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach st. bryg. Krzysztof Morawski przywitał wszystkich zebranych strażaków oraz gości na tej uroczystości. Podczas apelu, funkcjonariuszom PSP z terenu województwa lubelskiego wręczono odznaczenia państwowe i resortowe.

Jednym z ważniejszych elementów uroczystości było otwarcie i poświęcenie nowego budynku komendy. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście zabrali głos. W swoich krótkich przemówieniach pogratulowali nowej siedziby ryckim strażakom.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Ryki

 

Skip to content