Zespół do prac nad projektem ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

18 maja 2021 roku w sali narad Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się spotkanie robocze zespołu powołanego przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do prac nad projektem ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pracami zespołu kieruje Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski. Powołany zespół dokona analizy i oceny uwag do projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, przesłanych przez przedstawicieli OSP woj. lubelskiego  oraz wypracuje wnioski i rekomendacje dla Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP celem przedstawienia Komendantowi Głównemu PSP.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

 

 

Skip to content