Szkolenie teoretyczne z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych dla słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

14 maja 2021 roku w sali wielofunkcyjnej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie koordynator wojewódzki w zakresie działań poszukiwawczo ratowniczych mł. bryg. Wojciech Miciuła, przeprowadził szkolenie teoretyczne dla słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak. Prowadzący przybliżył słuchaczom zasady organizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym w zakresie podstawowym, przedstawił taktykę pierwszych zastępów na miejscu katastrofy budowlanej oraz omówił wszystkie zdarzenia z ostatnich 6 – lat z terenu woj. lubelskiego podczas których dysponowane były grupy poszukiwawczo ratownicze z Warszawy i Nowego Sącza.

Kolejnym elementem szkolenia była prezentacja sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „CHEŁM”. Strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 1 w Chełmie, zaprezentowali i omówili parametry techniczne m.in. geofonu, kamery wziernikowej oraz wiertnicy.

Ponadto słuchacze szkolenia zobaczyli film z udziałem polskich strażaków podczas działań poszukiwawczo – ratowniczych w Bejrucie oraz wysłuchali wykładu asp. Michała Szalca z SGPR Gdańsk (wieloletniego przewodnika psów ratowniczych
i uczestnika  5-ciu misji zagranicznych).

Opracowanie i foto: mł. bryg. Wojciech Miciuła

 

Skip to content