Rozpoczęcie BLOOD CHALLENGE

16 maja 2021 roku w świetlicy KM PSP w Zamościu rozpoczęła się akcja krwiodawstwa pn. BLOOD CHALLENGE. Celem akcji jest zebranie jak największej ilości krwi wśród strażaków, z podziałem na poszczególne jednostki. Najbardziej aktywna jednostka zostanie uhonorowana nagrodą rzeczową. Pierwszego dnia akcji 31 strażaków, ale i nie tylko z 36 osób jakie się stawiły, oddało krew – bezcenny dar, który ratuje życie.

W dniach od 17 do 28 maja br., krew można oddać w RCKIK Oddział w Zamościu, pamiętając by wpisać się na strażacką listę. W pierwszym dniu najwięcej krwi oddało 6 dawców z OSP Zubowice. Podsumowanie akcji nastąpi 30 maja br., w świetlicy zamojskiej Komendy.

Słowa podziękowania kierujemy do: pracowników RCKiK Oddział w Zamościu, za sprawne przeprowadzenie akcji poboru krwi oraz Stowarzyszeniu HDK przy Gminie Zamość za organizacje przedsięwzięcia. Co istotne jest to pierwsza akcja tego typu w KM PSP w Zamościu, cieszy tak liczny udział – w kolejnych edycjach liczymy na więcej.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Zamość

Skip to content