Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP na terenie powiatu zamojskiego

Od 10 maja br., st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP w Zamościu oraz st. bryg. Tomasz Burcon zastępca komendanta miejskiego PSP w Zamościu przeprowadzili konsultacje społeczne wśród strażaków ochotniczych straży pożarnych powiatu zamojskiego z podziałem na każdą z gmin. W trakcie spotkań z druhami przedstawiono projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, prowadzono też dyskusję na ten temat.

Pierwsze wnioski spostrzeżenia i uwagi druhów dotyczą:

  • pominiecie nazwy „strażak” w odniesieniu do osoby wchodzącej w skład JRG OSP,
  • nie zakwalifikowanie innych jednostek OSP – z których nie wyodrębniono JRG OSP – jako jednostki ochrony ppoż.,
  • brak wiedzy na temat przepisów wykonawczych do projektu ustawy,
  • formy finansowania OSP, w których Zarząd stowarzyszenia nie wyodrębnił JRG OSP,
  • trudności w dokumentowaniu udziałów w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
  • braku określenia „nieodpłatnego” szkolenia przez PSP,
  • roli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Opracowanie i zdjęcie: KM PSP Zamość

 

 

 

Skip to content