Konsultacje społeczne dot. ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wielącza pow. zamojski

20 maja 2021 roku w OSP Wielącza przeprowadzone zostały kolejne konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. W konsultacjach wzięli udział: nadbryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, kierownictwo zamojskiej Komendy Miejskiej PSP st. bryg. Jacek Sobczyński oraz st. bryg. Tomasz Burcon i Henryk Matej – burmistrz Szczebrzeszyna.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielączy jest aktywną jednostką, propagującą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród dzieci i młodzieży. Jednostka spełnia wymagania w zakresie posiadanych szkoleń oraz wyposażenia sprzętowego, niezbędnego do udziału w działaniach ratowniczych. OSP Wielącza jest ujęta w planie sieci do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2022 roku.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Zamość

 

 

Skip to content