Konsultacje dot. projektu ustawy o OSP – w miejscowości Krzywe, powiat krasnostawski

17 maja w jednostce OSP Krzywe g. Łopiennik Górny odbyły się konsultacje społeczne dot. projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. W konsultacjach uczestniczył Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Szczepan Goławski, kadra kierownicza KP PSP Krasnystaw, Z-ca Wójta – Pan Karol Stęplowski oraz przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Łopiennik G. wraz z Prezesem ZOG ZOSP RP oraz Komendantem Gminnym OSP. Merytoryczna dyskusja na temat projektu ustawy przyczyni się do wypracowania konstruktywnych wniosków, które zostaną przekazane do twórców projektu ustawy.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Krasnystaw

Skip to content