314 samochodów dla jednostek OSP z dofinansowaniem w 2021 r.

W 2021 r. do  jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%).

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
• dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
• dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
• środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.

Wykaz jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie jednostek OSP i samochodów z dofinansowaniem w 2021 r

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

Skip to content