Podpisanie porozumienia z WFOŚIGW w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska na terenie woj. lubelskiego

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski oraz Prezes WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski podpisali dziś porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska na terenie województwa lubelskiego.
Porozumienie zakłada bliską współpracę przy realizacji „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, w części dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie woj. lubelskiego.
Nabór wniosków, w tym cieszącym się sporym zainteresowaniem OSP programie, zostanie ogłoszony wkrótce.
Zdjęcia: WFOŚIGW
Skip to content