Warsztaty on-line z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych

W dniu 18 marca br. zorganizowano warsztaty w formie on-line dotyczące działań poszukiwawczo – ratowniczych. Uczestnikami warsztatów byli strażacy z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. lubelskiego. Webinarium rozpoczął Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski. Celem warsztatów było przybliżenie specyfiki działań poszukiwawczo – ratowniczych prowadzonych zarówno na gruzowisku jak i w terenie oraz usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Prelegentami webinarium byli członkowie Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z Gdańska, Warszawy oraz Chełma. Zasady działań poszukiwawczo – ratowniczych na gruzowisku oraz w terenie z użyciem psa ratowniczego przedstawił asp. Michał Szalc członek SGPR „Gdańsk”, uczestnik misji zagranicznych w Algierii, Pakistanie, Haiti, Nepalu oraz Bejrucie. Taktykę pierwszych zastępów na gruzowisku oraz wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „Warszawa-9” przybliżył kpt. Bartłomiej Zakrzewski (d-ca zmiany w JRG 15 KM PSP Warszawa). Historię powstania, strukturę oraz wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „Chełm” omówił mł. kpt. Marcin Huba (d-ca zmiany JRG 1 KM PSP Chełm, a zarazem d-ca grupy). Natomiast podstawowe informacje o katastrofach budowlanych w Lublinie, Chodlu i Puławach oraz wnioski z opracowanych analiz z powyższych zdarzeń przedstawił koordynator wojewódzki z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych mł. bryg. Wojciech Miciuła.

 

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Miciuła

Skip to content