Rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

W dniu 1 marca 2021 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego pod nadzorem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Na szkolenie skierowanych zostało 30 strażaków Państwowej Straży Pożarnej odbywających służbę przygotowawczą w jednostkach organizacyjnych PSP województwa lubelskiego i podlaskiego. Nauka odbywać się będzie w trybie ciągłym w formie skoszarowanej i podzielona będzie na bloki: podstawowy i zasadniczy. W ramach procesu kształcenia trwającego 70 dni szkoleniowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań ratowniczych, w tym zwalczania pożarów oraz przygotowani zostaną do funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Po pozytywnym złożeniu egzaminu końcowego nabędą uprawnienia do pełnienia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

W uroczystym rozpoczęciu szkolenia udział wzięli: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – nadbryg. Grzegorz ALINOWSKI, który przywitał słuchaczy, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – mł. bryg. Marcin SZEWERNIAK oraz Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. Lubelskiego – st. kpt Maciej PISZCZEK. Panowie Komendanci w swoich wystąpieniach przedstawili jak ważny w sylwetce strażaka-ratownika Państwowej Straży Pożarnej jest rozpoczynany proces kształcenia, podkreślając znaczenie postawy odpowiedzialności i samodyscypliny w świetle panującej obecnie sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Opracowanie: OSZ KW PSP w Lublinie

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Skip to content