Zator na rzece Wieprz w powiecie lubartowskim

Niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały znaczny wzrost poziomu rzeki Wieprz pomiędzy miejscowościami Zagrody Łukowieckie a Sułoszyn w gm. Firlej. Tworzące się zatory lodowe znacznie utrudniają przepływ wody, a tym samym stwarzają zagrożenie powodziowe. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 12.02 2021 r. na miejsce zdarzenia udał się zespół złożony z przedstawicieli: Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie, Urzędu Gminy w Firleju oraz Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. Po wstępnej ocenie sytuacji będą podjęte pierwsze decyzje.

Od kilku dni sytuacja powodziowa jest monitorowana przez zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Firleja. Na podstawie prowadzonych pomiarów przez ostatnią dobę stan Wieprza w tym miejscu,  podniósł się o ok. 50 cm.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Lubartów

 

Skip to content